Em nhân viên mới biết cách chiều lòng giám đốc, Nói rồi, bà mẹ banh rộng âm hộ ra một chút để Sunwoo đẩy vào dễ dàng hơn. Thủ thuật này cũng có tác dụng, làm tăng tốc độ của Sonu. Dương vật của Sunwoo, đi qua giữa hai chân mẹ anh, chạm vào âm hộ của mẹ và tạo ra một tiếng động ngọt ngào. Sun Woo dùng hết sức đẩy trong khi mẹ anh đỡ anh bằng cách nâng âm hộ của mình lên. Sau một vài lần thúc ép nữa, Sun Woo đã định vị lại vị trí và điều khiển người mẹ, người ngay lập tức ở trong trạng thái đó. Khi Sunwoo lấy LND ra, LND của anh ấy đã hoàn toàn phát sáng.