Em gái ngành quá ngọt nước show hàng cho anh em xem, bực tức cả hai bên và bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục được cô ấy quan hệ tình dục. Lúc đầu cô ấy không đồng ý. Nhưng tôi cũng là một chủng tộc hỗn hợp. Tôi đồng ý một cách mập mờ. Sau đó Kajar hỏi Chúng ta đi đâu Tôi nói bạn tôi có một căn hộ. Chúng tôi sẽ xem xét điều này. Sau đó, tôi gọi cho bạn của mình vào đêm đó và anh ấy cũng nói như vậy. Ngày hôm sau cả hai chúng tôi đều 9 tuổi. Thỉnh thoảng tôi đến nhà anh ấy. Hôm đó Kajar trông rất nóng bỏng.