Bạn đến với tôi vào buổi sáng Cả hai chúng tôi tận hưởng cả ngày. Sáng hôm sau tôi đã sẵn sàng đến trường. Nhưng giáo viên đã đến nhà Didi. Có Monica và Diddy. Khi tôi gặp Monica, tôi nói – Didi, tôi không thể nghỉ học hôm nay … Tôi có một bài kiểm tra hôm nay, Monica nói – Shiva, bạn sẽ không đi hôm nay. Bản thân tôi sẽ chuyển đơn cho Ngài. Komal Didi đã gọi cho tôi vì lý do này. Sau đó Monica bắt đầu nói sau khi nói điều gì đó, vì vậy tôi đến chỗ Monica và bắt đầu hôn lên môi cô ấy và nắm lấy cánh tay của cô ấy. Một lúc sau, hôn lên má sau môi, tôi nói vào tai anh – Em yêu anh.