Đưa người yêu về phòng trọ để xếp hình, Sau đó, tôi tiếp tục làm việc tại nhà của Sahib trong vài tháng. Tôi hạnh phúc vì mọi lo lắng của gia đình tôi đã qua và tôi có đủ tiền. Bây giờ tôi bắt đầu tiêu tiền vào quần áo của mình, và nhờ đó tôi bắt đầu sống tốt. Vì lý do này, tôi cũng đã có một người bạn trai. Sau này tôi sẽ kể cho anh ấy nghe tôi đã được bao bọc như thế nào. Khi tôi đến nhà của dì tôi ở ga Kanpur, tôi bị cuốn hút bởi thực tế là tôi đã tìm thấy cái mông của mình. Đọc câu chuyện này! Tôi đã kết bạn với dì của tôi trên tàu và rất thích điều đó trên tàu.