Tôi nói – Tôi đang nói chuyện với Vikas từ con hẻm sau. công việc là gì Tôi nói – Tôi có một số việc từ Kamini. Chà, tôi sẽ làm điều đó sau. Cô ấy nói – Không, tôi sẽ nói với Kamini nếu bạn có thể cho tôi biết. Tôi nói – Tôi đã mở một văn phòng mới. Tôi cần một lễ tân. Tôi cũng đã nói với em gái của bạn về điều này. Tôi ước gì họ đang nói chuyện với anh ấy. Komal nói – Vâng, mẹ tôi nói Didi đã nói với ai đó về công việc. Tôi trả lời là có. Vị trí lễ tân ở văn phòng mới của tôi đang bỏ trống. Nếu bạn muốn đến, hãy cũng đến. Hãy đến văn phòng một lần.