Tôi hiểu bây giờ nó đã hoàn toàn sẵn sàng để đụ. Tôi có nhiều trò chơi hơn để chơi. Tôi sẽ không cho anh ta một con cặc dễ dàng như vậy. Tôi tiếp tục di chuyển lưỡi của tôi xung quanh âm hộ của cô ấy. Âm hộ của cô bắt đầu chảy. Cô lại đau khổ nói – hôm nay anh có giết tôi không? Âm hộ của tôi đang khiến tôi phát điên, đút con cặc của bạn vào và thâm nhập vào âm hộ của tôi. Đừng tra tấn âm hộ của tôi…nó sẽ phát điên lên. Nàng nói xong thì tôi rút cặc ra đút vào miệng nàng. Nàng mút con cặc của tôi một lúc thì rút ra và nói – Em chịu không nổi cái âm hộ của em nữa rồi.