Đi công tác xa, vợ ở nhà bị bố chồng địt tơi tả, Nhưng hôm nay cô đã thẳng thắn. tôi đã nhìn anh ấy Anh ấy đang mặc chiếc áo choàng bình thường và hôm nay nó dài đến cổ để tôi có thể nhìn thấy xác ướp của anh ấy và mắt tôi nhìn đi nhìn lại. Vì vậy, tôi cảm thấy kỳ lạ. Và mắt tôi không muốn rời khỏi mẹ anh ấy. Anh ấy cũng nhận thức được điều này. Nhưng cô ấy cũng không nói gì cả. Điều này đã diễn ra trong hai hoặc ba ngày. Bây giờ quan điểm của tôi về anh ấy đã thay đổi. Tôi ngày càng trở nên bị thu hút bởi chúng. Và tôi tiếp tục nói chuyện với họ dưới một lý do nào đó.