“Được rồi, được rồi! Tiếp tục ngồi bên cạnh con ngựa đen của bạn. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc. Vợ của Netaji hôm nay sẽ đến thăm ngôi nhà góc. Chúa kêu gọi một cuộc thảo luận. Người vợ đã lên tiếng.” Đó là, bạn sẽ đi cho đến bốn hoặc năm Không đến một giờ. ” Câu này thốt ra từ miệng tôi. “Phải, cần có thời gian. Đúng, hãy nghe một điều nữa, đừng nói như vậy, hãy mặc quần lót đi ngủ. Pandita từng nói rằng tình dục là tội lỗi, chỉ cần bạn ngày đêm cầu nguyện, mọi tội lỗi sẽ được gột rửa Tôi vợ ca ngợi Pandit. Chuyên gia này từng sống trên đường phố của chúng tôi.