Anh ấy đứng lên, cô ấy đứng lên, và tôi yêu cầu anh ấy mút con cặc của tôi về phía con cặc của tôi, nhưng cô ấy nói rõ ràng là không. Tôi đã ép cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không nghe. không nói bất cứ điều gì và yêu cầu anh ta nằm xuống. cô ấy đưa lưỡi của mình vào ”Anh ấy bắt đầu nói to. Và một lúc sau anh ta cũng đút con cặc của tôi vào miệng anh ta. Ngay khi con cặc vào miệng, tôi đã đến Tarangnam. Cô ấy bắt đầu bú con cặc của tôi rất tốt. Bây giờ tôi cũng bắt đầu liếm âm hộ của anh ấy một cách sung sướng. Nếu bạn đưa lưỡi vào âm hộ. Sau đó, cô ấy đột nhiên rên rỉ … và ngã xuống.