Và bắt đầu lắc nó bằng tay của tôi và nói – bây giờ đến lượt của bạn. Nitin cởi cả quần jean và quần lót của tôi và bắt đầu liếm âm hộ của tôi trên lầu. Tôi nói – đưa lưỡi của bạn vào. Sau đó, anh ta đưa lưỡi của mình vào máng. Tôi hạ thấp âm hộ của mình và bắt đầu hét lên, “Ồ, hmm …” và vui vẻ. Issass .. ”, vì vậy Nitin bắt đầu liếm âm hộ của mình nhiều hơn nữa. Sau một lúc, tôi nâng tấm trải giường lên và ngồi trên con cặc của Nichin. Đầu bếp của anh ấy đã ở bên trong rất khó khăn. Tôi đã nhảy nhẹ. Có rất ít nước chảy ra từ âm hộ của tôi nên con cặc của tôi đã bị kẹt lại và có thể chui vào bên trong được.