Toản đã ở đó để lấy hàng. Thấy anh lòng tôi vui lây. Tôi nói xin chào với anh ấy. Anh ấy cũng chào tôi bằng một nụ cười. Anh muốn ở lại uống trà, nhưng tôi có việc phải đi nên không ở lại được. Rồi một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ Sohail, anh ấy nói với tôi rằng Tâm bị sốt ở nhà anh ấy và cô ấy đang trở nên rất tệ. Ami không ở trong tình trạng tốt để đi lại, cô ấy đang nằm trên giường. Nghe anh gọi, tôi lập tức muốn đến nhà Sohail. Nhưng thật không may, tôi đã ra khỏi thị trấn vào thời điểm đó. Tôi nói với anh ấy vị trí của tôi và nói với anh ấy rằng tôi sẽ ở đó vào buổi tối.