Tôi về phòng và bắt đầu học bài, sau khi hoàn thành công việc bếp núc, Didi về phòng để học. Khi tôi rời phòng vào buổi tối khi đang học … Didi đang chuẩn bị bữa tối. Tôi cũng vào bếp và bắt đầu giúp anh ấy. Anh ta hỏi – cuộc nghiên cứu thế nào? Tôi nói – tuyệt vời … và của bạn? Anh ấy nói – vâng, tôi cũng ổn. Chỉ còn lại một tờ giấy. Tôi nói – vâng, chiếc cuối cùng của tôi còn lại. Nói xong tôi im lặng. Didi nói – Bạn có đi xem phim tối nay không? Tôi nói – ngày mai là cả hai giấy tờ. Vì vậy, cô ấy nói – Này, luận án sẽ được thực hiện và dù sao, cả năm nay anh ấy đã nghiên cứu chỉ cho luận án.