Trưởng làng còn muốn nói thêm điều gì nữa thì Kalu đến đó và nhìn thấy cả hai đang đứng đó. Trưởng phòng – bạn đến đây … chuyện gì đã xảy ra ở đó? Kalu- Bạn đi vào và tôi sẽ cho bạn biết tất cả mọi thứ. Cảnh sát trưởng – Đi… làm việc hoặc tất cả các bạn sẽ chết đói trong nhiều năm. Người lãnh đạo bước vào một cách giận dữ. Kalou để cả hai ở đó và tự mình đi vào. Trưởng phòng – Vâng, bây giờ nói cho tôi biết. Balram đã nói gì? bạn đã cho anh ta một cái gì đó Kalu – chủ sở hữu là người Nga. Hôm nay anh nhìn thấy Geeta trên đường và suy nghĩ của anh hướng về cô ấy. Đã yêu cầu giao hàng vào buổi tối.