Tuyền Thảo cũng cho anh ấy xem ảnh khỏa thân của bạn và sau đó anh ấy mất kiên nhẫn. Anh ấy nói thêm – bạn muốn bao nhiêu tiền, nó sẽ cho bạn. Số tiền bạn muốn…và sở thích chúng tôi muốn! Tôi nói – ok, nhưng khi nào bạn đến? Anh ấy nói – Hãy tự quyết định thời gian, nhưng chỉ đến hôm nay thôi. Tôi nói – ok, tôi sẽ quay lại sau hai giờ nữa. Anh ấy nói – ok, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một chiếc xe hơi. Tôi cúp máy và nói ‘được’. Sau đó, tôi hoàn thành tất cả công việc trong thời gian ngắn. Tôi đã không nhận ra rằng 2 giờ đã trôi qua rất nhiều. Như Hải đã nói, một chiếc ô tô đến đón tôi, tôi ngồi trong đó và làm tình tại điểm đến của mình.