Chương trình ẩm thực địt nhau ngay trong bếp, tình anh em sẽ biết rằng học sinh giống như những con chó ở đó. Được rồi đi thôi. Bây giờ chúng tôi nhìn thấy anh ấy hầu như mỗi ngày. Tôi đến gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy khi cô ấy đang đợi xe buýt. Anh ấy thực sự đã nói cho tôi biết tên của anh ấy. Tôi nhận được của tôi từ anh ấy. Một ngày nọ, cô ấy đang đợi xe buýt đến quầy Azadpool, xe buýt hôm đó rất đông. Tôi đã ở lại trên chiếc xe buýt mà tôi đã gieo trồng.