Tôi đứng dậy, hôn lên môi anh và nói: “Cám ơn anh”. Sau đó, hồi phục sau cơn mê kích động, cô ấy nói,Tôi sai rồi, cậu vẫn còn là một đứa trẻ.” Cô ấy xấu hổ chạy ra khỏi phòng. Tôi quyết định để cô ấy một mình lúc này. Tất nhiên lời nói của anh ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi có thể chỉ mới mười hai tuổi, nhưng đáy quần của tôi không hiểu các mốc thời gian. Cảm ơn bạn. ’ Và sau đó cô ấy thoát khỏi trạng thái xuất thần phấn khích và nói, ‘Tôi điều này không đúng. Bạn chỉ là một đứa trẻ,” cô ấy nói và chạy ra khỏi phòng trong sự xấu hổ. Tôi quyết định để cô ấy một mình lúc này.