Giới tính của bạn. Miệng của nó. Ngực của cô ấy. Marisol phải là của tôi. Tôi bắt đầu trượt bình luận để cắt bầu không khí một chút và để em họ vui lên. Thằng đó khốn nạn làm sao, bạn có thấy bất công thế nào không? Và vì vậy anh ấy đã nói những điều, hầu hết trong số họ là những điều man rợ như thế. Một cảnh hai người thâm nhập vào nhân vật chính qua ortho và vỏ của cô ấy. Marisol cười phá lên, tiếng cười của cô ấy bị cắt ngang, nhưng những lời nhận xét của tôi, vốn không phải là tốt nhất, lại có tác dụng như mong muốn. Cảnh tiếp theo khi ông chủ được cho là gọi thư ký đến văn phòng khẩn cấp của mình,