Và bất ngờ cả con cặc được đút vào trong âm hộ. Tôi gần như đã khóc. Rồi anh ta đưa tay bịt miệng tôi. Tôi đã nói với anh ta – anh định giết tôi? Đã nói như vậy – Tôi không biết, tôi yêu bạn. Tại sao tôi lại giết bạn? Tôi cười khúc khích, vâng bạn biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào. Do đó đề xuất của tôi đã không được chấp nhận. Bạn thích gì về thứ vàng không có trong tôi? Điều đó đang được nói, nó không phải là! Sau đó Sunny tiếp tục đụ tôi từ từ. Khoảng 10 phút sau anh ta nói với tôi – Tôi đi đây. Vì vậy, tôi nói – tránh ra! Anh ấy lấy con cặc của anh ấy ra khỏi âm hộ của tôi và lấy sản phẩm ra khỏi bụng tôi.