Trong khi nói điều đó, tôi bắt đầu hỏi về anh ấy. tôi là bạn độc thân Cô ấy nói – có. Sau đó anh ấy hỏi – bạn cũng độc thân phải không? Tôi nói – nếu có ai đó trong cuộc đời tôi, tôi sẽ ăn tối với người khác ngay bây giờ. Sau đó, tôi nhận thấy rằng lưỡi của anh ấy bắt đầu lung lay. Tôi đang nhìn cô ấy, và cô ấy cũng đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cảm thấy một chút khó chịu, nhưng tình dục đã tăng lên. Tôi nói – bạn trai của bạn phải rất may mắn. Cô ấy nói – tại sao? Tôi nói – bất kỳ ai có được một cô bạn gái gợi cảm như vậy chắc hẳn là người thật may mắn.