Chồng tôi đang nghe điện thoại. Tôi nhấc máy và nói chuyện với anh. Con trai tôi cũng nói chuyện với tôi. Chồng tôi nói có lẽ phải mất vài ngày nữa anh ấy mới đến. Nói xong, tôi cúp điện thoại, ôm Aman và bắt đầu đánh thức anh ấy. “Được rồi thưa ngài, tôi đã trả phòng từ khách sạn và đến chỗ của Bhattacharyaji. Mọi người rất tốt thưa ngài, các cô chú rất hữu ích. Bây giờ tôi đang đi mua sắm một số nhu yếu phẩm bên ngoài ngôi nhà của chính hội. Tôi đã rời khỏi Nhiếp với dì Ji, dì vui vẻ nói với tôi bằng một giọng rất hào hứng: “Tốt lắm, con đang làm rất tốt.