Ai sẽ nghĩ những quả bóng được giấu ở đâu. Đánh cược với vận may, chúng tôi quay trở lại với quả bóng thứ ba, quả bóng mà tôi đã đút vào âm đạo của mình, và tôi cũng lấy thêm năm quả bóng bi-a của Mỹ nữa vào mông. Đó là những lần duy nhất tôi rời nhà mà không mang theo quả bóng Trung Quốc, thứ mà họ muốn tôi mang theo bất cứ khi nào tôi ra ngoài, đặc biệt nếu tôi đi cùng một trong số họ. Tất nhiên, chúng tôi thực hiện những trò đùa này ở những thành phố khác ngoài nơi chúng tôi cư trú, nơi hai đứa con của tôi đã tìm được những công việc tuyệt vời và được đánh giá cao trong xã hội.