Tôi thấy anh rể đang nằm bên cạnh và nhìn tôi. Trước khi tôi có thể nói, anh ấy nói – nhìn này, tôi đã mang đến cho bạn một món quà. Tôi thấy anh ấy đang cầm một hộp sôcôla trên tay. Khi tôi bắt đầu lấy sô cô la, anh ấy nói – sô cô la này không có sẵn. Bạn phải chơi trò chơi. Tôi nói – trò chơi gì? Mô hình tương tự như Didi Play? Anh ấy nói – không, nó hơi khác một chút so với điều đó. Tôi sẽ cho bạn biết các quy tắc. Quy tắc 1:- Không ai được biết về trò chơi này ngoại trừ hai bạn. Quy tắc 2:- Đây là hộp sôcôla hoàn chỉnh. Quy tắc 3:- Bạn ăn sô cô la và tôi ăn một.