Trong một lúc tôi chỉ đút cặc vào miệng chị dâu. Bây giờ hãy giữ đầu chị dâu và bắt đầu đụ vào miệng chị dâu. Chị dâu bắt đầu làm oh oh oh oh. Chị dâu tôi vùng vẫy để thoát ra, nhưng tôi đã giữ chặt đầu chị ấy, vì vậy cái chày của tôi cứ đập vào miệng chị ấy. Hôm nay tôi đã có quá nhiều niềm vui để tận hưởng khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi quá lâu. Tôi biết rằng tôi sẽ không có cơ hội để chịch em hàng tuyệt vời này mỗi ngày, vì vậy hôm nay tôi sẽ xuất tinh ra ngoài trên em hàng này. Lâu lắm rồi tôi mới đụ vào miệng chị dâu. Tôi rút cặc ra khỏi miệng chị dâu.