Dần dần, chúng tôi bắt đầu nói chuyện gợi cảm qua điện thoại. Nhiều lần tôi từng hỏi Priya về quan hệ tình dục với bạn trai của cô ấy. Nhưng cô ấy hay lảng tránh. Một ngày nọ, tôi chọc tức anh ta bằng cách nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy bạn trai của cô ấy đã từng đụ cô ấy như thế nào. Sau đó, anh ấy nói với tôi giới tính của mình. Bây giờ cô ấy đã bắt đầu nói khá thẳng thắn. Một ngày nọ, cô ấy hỏi tôi – dương vật của bạn dài và dày bao nhiêu? Tôi nói – 6 inch. Anh ấy nói – lớn như vậy? Tôi đã nói – trước tiên hãy xem. Sau đó bảo Priya bắt đầu cười to. Sau đó, chúng tôi quyết định gặp nhau tại căn hộ của tôi sau hai ngày nữa.