Cô ấy luôn luôn tuyệt vọng để mở âm hộ của mình và lấy con cặc của tôi. Tôi trở lại Lucknow sau khi hoàn thành kỹ thuật của mình. Ở đây tôi cũng bắt đầu cảm thấy cần phải có âm hộ, nhưng họ nói rằng một người đàn ông khát nước không thể tìm thấy nước. Ở đây tôi đã tìm thấy một cô gái với sự giúp đỡ của Tinder. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ muốn tận hưởng tình dục … chứ không phải bất kỳ mối quan hệ nào. Cô ấy có lẽ đang cố gắng tận hưởng một số con cặc từ tôi. Tôi đồng ý ngay. Cô ấy nói – OK, tôi sẽ liên lạc với bạn. Vài ngày sau, một ngày, tôi nhận được email từ anh ấy nói rằng, “Chủ nhật tôi rảnh … Tôi muốn gặp bạn vào Chủ nhật.”