Bây giờ tôi đang cố gắng bù đắp tất cả những điều này và bây giờ tôi có thể đi bất cứ đâu. Tôi không muốn thành thật nữa. Tôi cũng biết rằng nhiều cuộc cãi vã sẽ nổ ra nếu tôi nói về chuyện tan vỡ cuộc hôn nhân. Thứ hai, nếu bạn cố gắng ngừng Lovely, bạn sẽ làm điều đó trong bao lâu? Tôi luôn phải đi chăm sóc các công việc của vợ chồng tôi. Những ngôi nhà cũng được xây dựng bên ngoài làng. Người ta cũng lo sợ rằng nếu Lovely dính líu đến ai đó ở đó, nó sẽ mang tiếng xấu cho cả làng. Vì vậy, điều duy nhất còn lại đối với tôi là xoa dịu âm hộ khát nước của vợ tôi bằng con cặc của tôi.