nhưng sau bữa trưa nhẹ, bố tôi cho phép tôi tự do gặp gỡ những người bạn cũ của mình. Tôi nghĩ chắc chúng nó đang ở hồ bơi, như năm nào tôi cũng đến đây, nhưng không phải, chúng lớn rồi, chúng không thích hồ bơi nữa điều mà tôi chưa bao giờ thích, mà là sự khoáng đạt và vẻ đẹp của biển mà Tôi đã luôn luôn thích như thế. Họ ngồi ở một đầu của Long Beach, cạnh những tảng đá, một số thậm chí còn ngồi trên những tảng đá như chúng tôi đã từng ngồi, tạo thành một chiếc khăn lớn có thể bao bọc tất cả chúng tôi thành một cộng đồng. Từ một khoảng cách rất xa,