Không ai có thể biết bất cứ điều gì. Cô ấy nói – tốt, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ nghĩ về nó một lúc. Phẫu thuật bây giờ rất nguy hiểm. Một tháng nữa để chờ đợi. Tôi nói – không sao đâu chị, bây giờ tôi sẽ cho chị sướng được làm tình mà không đút cặc vào lồn em. Cô ấy nói – làm thế nào? Tôi ngay lập tức đặt miệng của tôi trên âm hộ của em gái tôi và bắt đầu liếm âm hộ của mình với lưỡi của tôi. Cô nức nở – anh ấy đang làm gì vậy? Đây là một nơi bẩn thỉu! Tôi nói – anh rể chưa bao giờ liếm âm hộ của bạn, phải không? Sheetal- Không, cô ấy không bao giờ liếm.